Egyházak

Református egyházi alkalmak Húsvétkor

április 13. Nagycsütörtöki istentisztelet du. 6 óra.

április 14. Nagypénteki istentisztelet de. 10 óra.

április 14. Nagypénteki passióolvasás du. 6 óra.

április 16. Húsvéti úrvacsorás istentisztelet de. 10 óra.

április 17. Húsvét másnapi istentisztelet de. 10 óra.

május 14. Jubileumi konfirmációs istentisztelet

május 21. konfirmáció vasárnapja de.10 óra.